Dyżur pogotowia wod-kan 15:00 - 7:00 tel. (83) 352-61-06   605-251-955

chwilowki

Aktualności

Z dniem 25 maja 2018 roku  zaczną obowiązywać nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Radzyń Podlaski przez okres 3 lat (36 miesięcy). Taryfy zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Taryfy opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 2018/2019

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Zapytanie ofertowe na wynajem dwóch lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie sklepów z artykułami cmentarnymi (zniczy, wiązanek, kwiatów i inne) na terenie Cmentarza Komunalnego w Radzyniu Podlaskim

Zapytanie

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego

Pamiętaj o zabezpieczeniu przyłączy! W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym PUK Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim przypomina Odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia przyłączy wodociągowych oraz wodomierzy przed skutkami mrozu. Przedstawiamy kilka wskazówek, które pozwolą uniknąć zamarznięcia przyłącza wodociągowego. Należy: - uzupełnić powybijane szyby w pomieszczeniach, w których znajduje się wodomierz główny; - uszczelnić okna oraz drzwi tych pomieszczeń; - ocieplić wodomierz w studzience wodomierzowej; - ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz; Jednocześnie przypominamy, że zabezpieczenie wodomierzy powinno być tak wykonane, aby umożliwiało dokonywanie odczytów bez dodatkowych komplikacji. Pogotowie Wod-Kan tel. 605 251 955

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Radzyniu Podlaskim za rok obrotowy 2017.

Zaproszenie do składania ofert na badanie bilansu za 2017 rok

  • Rzetelna firma
  • Gazele Biznesu 2010
  • Gazele Biznesu 2011
  • Diament Forbes 2013